Friskvårdsföretagens prov

Om du gått en utbildning som inte har Friskvårdsföretagens delegerade licensieringsrätt, kanske en utländsk utbildning eller olika delkurser, men som gett dig jämförbar kompetens, har du möjlighet att ansöka om att göra Friskvårdsföretagens prov. Du behöver alltid skicka in dokumentation på din utbildning och därefter göra både teoretiskt och praktiskt prov. Friskprovet kostar 7500:- ink moms och du betalar först 500:- för den teoretiska delen som sker online och när du har klarat den betalar du 7000:- för det praktiska provet som sker fysiskt i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Om du blir underkänd utgår ny provavgift för att genomföra provet igen, detta kan då göras tidigast efter 3 månader.

Teoretiskt prov

Teoriprovet är ett digitalt prov som är baserat på kunskapskraven från EQF L4.

Det teoretiska provet kostar 500 kr inklusive moms att genomföra och du behöver betala innan du får möjlighet att göra provet. Om du inte klarar provet så kan du göra omprov en gång efter ny betalning av 500 kr inklusive moms. Efter två underkända försök rekommenderar vi att du uppdaterar dina kunskaper och du kan ansöka igen tidigast tre månader från tidigare försök. Efter att du skickat in din ansökan så blir du kontaktad via mail för vidare instruktioner. 

 

Kvinna gör en situp

Praktiskt prov

Praktikprovet som du kommer att genomföra är ett prov som ingår i alla utbildningar med delegerad licensieringsrätt. Utöver detta kan FRISKs examinatorer testa ytterligare moment i de fall de bedömer att det behövs. Provet genomförs med en av Friskvårdsföretagen utsedd examinator. Innan du kan gör a det praktiska provet behöver du bli godkänd på den teoretiska examinationen. Observera att du kan behöva resa till en annan ort för att göra provet, dessa kostnader står du isåfall för själv, och du behöver oftast själv ordna med en klient att genomföra provet med.

Praktikprovet är i korthet en sammantagen bedömning av kundkontakt, behovsanalys, kroppsanalys, övningsval/genomförande, avslut och framåtsyftande planering och tar 2h 15min att genomföra. Om du blir underkänd kan du ansöka om nytt prov tidigast efter tre månader och ny provavgift utgår då.

När du betalat provavgiften har du 12 mån på dig att boka tid och genomföra provet.Vid ev. avbokning av prov pga giltigt skäl under samma tidsrymd återbetalas summan exklusive 900:- i administrativ avgift, efter 12 mån sker ingen återbetalning.

OBS! Du har 6 månader på dig att betala för provet efter att du ansökt i PT-licens.se. Om du inte återkommit med betalning inom 6 månader raderas din ansökan och du kan därefter göra ny ansökan vid senare tillfälle.