Friskvårdsföretagens prov

Om du gått en utbildning som inte har Friskvårdsföretagens delegerade licensieringsrätt, kanske en utländsk utbildning eller olika delkurser, men som gett dig jämförbar kompetens, har du möjlighet att ansöka om att göra Friskvårdsföretagens prov. Du behöver alltid skicka in dokumentation på din utbildning och därefter bedöms om du kan göra provet och om du behöver göra både teoretiskt och praktiskt prov eller enbart det praktiska. Friskprovet kostar 6125:- ink moms.

Teoretiskt prov

Teoriprovet är ett digitalt prov som är baserat på kunskapskraven från EQF L4. Om du redan genomfört en utbildning som gett dig dessa kunskaper och kan visa dokumentation på godkänd utbildning så kommer du inte att behöva göra det teoretiska provet utan kan gå direkt till det praktiska provet, i annat fall måste FRISKs teoriprov genomföras med godkänt resultat innan du får göra det praktiska provet. Det teoretiska provet kostar 500 kr inklusive moms att genomföra och du behöver betala innan du får möjlighet att göra provet. Om du inte klarar provet så kan du göra omprov en gång efter ny betalning av 500 kr inklusive moms. Efter två underkända försök rekommenderar vi att du uppdaterar dina kunskaper och du kan ansöka igen tidigast tre månader från tidigare försök. Efter att du skickat in din ansökan så blir du kontaktad via mail för vidare instruktioner. 

Kvinna gör en situp

Praktiskt prov

Praktikprovet som du kommer att genomföra är ett prov som ingår i alla utbildningar med delegerad licensieringsrätt. Utöver detta kan FRISKs examinatorer testa ytterligare moment i de fall de bedömer att det behövs. Provet genomförs med en av Friskvårdsföretagen utsedd examinator. Kostnaden för att genomföra provet är 5625 kr inklusive moms och denna summa ska betalas innan det praktiska provet kan bokas och genomföras. Observera att du kan behöva resa till en annan ort för att göra provet, dessa kostnader står du isåfall för själv. Praktikprovet är i korthet en sammantagen bedömning av kundkontakt, behovsanalys, kroppsanalys, övningsval/genomförande, avslut och framåtsyftande planering. Det praktiska provet tar cirka 120 minuter att genomföra. Oftast genomför du provet tillsammans med en annan sökande, i de fallen behöver du avsätta ytterligare 120 minuter och i annat fall kan du själv behöva ordna med en kund för genomförandet av provet. Om du blir underkänd kan du ansöka om nytt prov tidigast efter tre månader och ny provavgift utgår då.

OBS! Du har 6 månader på dig att göra prov efter att du ansökt i PT-licens.se. Om du inte återkommit med betalning/bokning inom 6 månader raderas din ansökan och du kan därefter göra ny ansökan vid senare tillfälle.