Friskvårdsföretagens prov

Här hittar du mer information för dig som vill få din PT-licens genom Friskvårdsföretagens prov

Teoretiskt prov

Teoriprovet är ett digitalt prov som är baserat på kunskapskraven från EQF L4. Om du redan genomfört en utbildning som gett dig dessa kunskaper så kommer du inte att behöva göra det teoretiska provet utan kan gå direkt till det praktiska provet. Teoriprovet måste ha genomförts med godkänt resultat innan du får göra det praktiska provet. Provet kostar 500 kr inklusive moms att genomföra och du behöver ha betalat innan du får möjlighet att göra provet. Om du klarar provet får du räkna bort dessa 500 kr när du ska betala det praktiska provet. Om du inte klarar provet så kan du göra omprov efter ny betalning av 500 kr inklusive moms. Observera att det endast är 500 kr som dras av när du sedan ska avlägga betalning för det praktiska provet. Efter att du skickat in din ansökan så blir du kontaktad via mail för vidare instruktioner. Provet kommer att vara möjligt att genomföra från och med augusti 2019.

Kvinna gör en situp

Praktiskt prov

Praktikprovet som du kommer att genomföra är ett prov som är gemensamt för alla skolor med delegerad licensieringsrätt vilket innebär att du kommer att testas/bedömas på samma sätt och ha samma förutsättningar. Provet genomförs med en av friskvårdsföretagens utsedda examinatorer som även examinerar elever på skolor med delegerad licensieringsrätt. Kostnaden för att genomföra provet är 4 375 kr inklusive moms och denna summa behöver betalas innan det praktiska provet bokas och genomförs. Det praktiska provet ska vara möjligt för dig att genomföra inom två veckor efter erlagd betalning. Observera att du kan behöva resa till en annan ort för att göra provet, dessa kostnader står du för själv. Praktikprovet i korthet är en sammantagen bedömning av kundkontakt, behovsanalys, kroppsanalys, övningsval/genomförande, avslut och framåtsyftande planering. Det praktiska provet tar cirka 90 minuter att genomföra. Oftast genomför du provet tillsammans med en annan sökande, i de fallen ber vi dig avsätta ytterligare 90 minuter.