Ansökan om delegerad licensieringsrätt

Utbildningsanordnare av pt-utbildningar på eftergymnasial nivå kan ansöka om delegerad licensieringsrätt. Ackrediteringsperiod är ett år i taget, från juli till juni.

Om ansökan 

För ansökan om delegerad licensieringsrätt skickas förfrågan till ptlicens@friskvardsforetagen.se . Förfrågan ska innehålla uppgifter om utbildningsanordnares namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter. Efter en första granskning av uppgifterna erhålls faktura på ansökningsavgift och när denna är betald erhålls inlogg till ansökningssida där utbildningsupplägg, innehåll och övrig information om utbildningen ska läggas upp. Ansökan granskas därefter av Friskvårdsföretagens kompetensråd.

Skicka in förfrågan