Integritetspolicy

 

Vilka uppgifter lagrar vi

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, utbildning, arbetsgivare och arbetsort

Ändamål med insamlingen

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kontrollera huruvida du är berättigad till Almega Friskvårdsföretagens PT-licens. Om din ansökan godkänns tillhandahåller vi en personlig profil på ptlicens.se som gör dig sökbar i vårt nationella register.

Därutöver kan vi även komma att använda dina personuppgifter för att informera dig om produkter och tjänster som vi erbjuder och som kan vara av intresse för dig.

Hur tar du del av den lagrade informationen

På ptlicens.se kan du själva se vilka uppgifter som du uppgett. Du kan när som helst själv gå in och ändra uppgifterna.

Så raderar du information

Om du vill bli raderad från ptlicens.se ber vi dig kontakta oss på Almega Friskvårdsföretagen. Vi kommer då att ta bort dig från vår hemsida och samtliga personuppgifter om dig kommer att raderas. Uppgifterna kommer att raderas om du ej längre är en del av registret, exempelvis vid ett upphörande av licens

Period som uppgifterna lagras

Du och dina personuppgifter kommer att lagras tills du ber oss radera dem.

Konktaktinformation till personuppgiftsansvarig

Evelina Kogsta
evelina.kogsta@almega.se eller friskvardsforetagen@almega.se

Ansvarigt bolag som mottager personuppgifterna:

Almega Friskvårdsföretagen