Mer om PT-licens

Här hittar du mer information för träningsföretag, skolor och allmänhet

För träningsföretag

När du söker eller rekryterar personliga tränare till ditt träningsföretag, säkerställ att de innehar Friskvårdsföretagens licens för personliga tränare.

Genom att alltid fråga efter licens hos de du anställer säkerställer du att de har de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att arbeta som PT. Friskvårdsföretagens licens är framtagen av representanter och experter från svenska träningsföretag. De krav som ställs är baserade på lång och beprövad erfarenhet av vad som krävs för att lyckas i PT- yrket.
Om du undrar om en kandidat innehar licens kan du söka i registret som du finner här.

För skolor

Elever som examineras från skolor med så kallad delegerad licensieringsrätt har automatiskt rätt till Friskvårdsföretagens licens. För att erhålla delegerad licensieringsrätt ställs krav på utbildningens omfattning, innehåll och lärarnas kompetens.

Om skolan erhåller delegerad licensieringsrätt får examinerade elever per automatik rätt till Friskvårdsföretagens licens. Det är också ett sätt för skolan att visa för presumtiva elever att utbildningen uppfyller de krav som dagens arbetsmarknad ställer på en personlig tränare. Den delegerade licensieringsrätten är oberoende av driftsform och kan ges till både privata utbildare, folkhögskolor och utbildningar på högskolenivå. Syftet med den delegerade licensieringsrätten är att ställa tydliga krav på utbildningar som är i linje med de förväntningar som dagens arbetsmarknad ställer på personliga tränare.

För att erhålla delegerad licensieringsrätt ställer Friskvårdsföretagen ett antal krav på utbildningen. Det handlar bland annat om utbildningens omfattning, innehåll, andelen lärarledd tid och lärarnas kompetens.

Kraven för att erhålla delegerad licensieringsrätt är framtagna av representanter och experter från svenska träningsföretag. Kraven är baserade på lång och beprövad erfarenhet av vad som krävs för att lyckas i PT- yrket.

Friskvårdsföretagen rekommenderar alla som önskar utbilda sig till personliga tränare att välja en utbildning med delegerad licensieringsrätt. Den delegerade licensieringsrätten ges ut för ett år i taget och de skolor som idag innehar delegerad licensieringsrätt finner du här.

Om du önskar ansöka om delegerad licensieringsrätt för en utbildning gör du det genom att kontakta Friskvårdsföretagen.

För allmänheten

Fråga alltid efter Friskvårdsföretagens licens när du anlitar en Personlig tränare.

Personliga tränare blir allt viktigare för att hjälpa människor till en bättre hälsa. Det kan ofta vara svårt att veta vilken PT man skall välja och vad olika tränare har för kompetens. Genom att alltid välja en PT med Friskvårdsföretagens licens kan du vara säker på att din PT har de kunskaper som krävs för en professionell och säker träning.

Är du osäker på om din PT har licens kan du söka i registret som du finner här.

De här ingår i kompetensrådet

Kompetensrådet granskar skolor som ansöker om delegerad licensieringsrätt och ger rekommendationer till Friskvårdsföretagens styrelse.

Helena Arnold 
Hanna Edman 
Mikael Wedin - SATS 
Tonia Ålund - Medley