Erik Strängfors

Jag arbetar på FirstClassGym i Linköping där jag ansvarar för anläggningarna. Genom ödmjukhet och lyhördhet skapa starka relationer och förtroenden hos medlemmar och personal.

First Class Gym

Linköping, Östergötland

Erik Strängfors

Jag arbetar på FirstClassGym i Linköping där jag ansvarar för anläggningarna.
Genom ödmjukhet och lyhördhet skapa starka relationer och förtroenden hos medlemmar och personal.

Namn
Arbetsgivare
Län
Kommun